|Aktuelna godina| |2023| |2022| |2021| |2020| |2019| |2018| |2017| |2016| |2015| |Arhiva|


Orijentiring Liga Srbije (OLS)
Orijentiring Sprint Liga Srbije (OSLS)Orijentiring Liga Srbije


|M12| |M14| |M16| |M18| |M20| |M21A| |M21B| |M21E| |M35| |M45| |M55| |M65| |M70|
|Ž12| |Ž14| |Ž16| |Ž18| |Ž20| |Ž21A| |Ž21B| |Ž21E| |Ž35| |Ž45| |Ž55| |Ž65| |Ž70|